REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.superfilm.pl

Wersja: 1.0

Zaktualizowano: 2013-12-02

Wersje archiwalne

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis www.superfilm.pl (określany też SuperFilm, Serwis, Portal) pozwala na oglądanie przez jego użytkowników (Użytkownik) polskich filmów i seriali (Materiały) on-line na żądanie. Udostępnianie (emisja) tych Materiałów audiowizualnych użytkownikom na żądanie, stanowi główną usługę świadczoną użytkownikom (Usługa) przez Właściciela (Usługodawca).

  1. Użytkownik w zamian za Usługę zgadza się na wyświetlanie mu treści reklamowych, między innymi w postaci filmów reklamowych emitowanych przed rozpoczęciem emisji właściwego filmu lub serialu wybranego przez Użytkownika. Dzięki takiemu zabiegowi, obecnie Usługa nie podlega żadnym dodatkowym opłatom. Użytkownik może także opłacić Usługę i wówczas ogląda on materiał filmowy bez dodatkowych reklam.

  1. W zakresie funkcjonalności pozwalającej komentować filmy i seriale, www.superfilm.pl stanowi społecznościową platformę komunikacyjną (funkcjonującą w postaci forów dyskusyjnych pod filmami i serialami) przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących oglądanych filmów i seriali (Usługa Dodatkowa).

  1. Usługa lub Usługa Dodatkowa określane są dalej zbiorczo również jako Usługi.

  1. Właścicielem i Administratorem serwisu www.superfilm.pl jest SKY OPEN MEDIA LTD z siedzibą w Londynie (Usługodawca), zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 08658130, adres do korespondencji Office 4, 219 Kensington High Street, London W8 6BD, Wielka Brytania (email: biuro@superfilm.pl) .

  1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usługi

  1. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich Użytkowników SuperFilm, niezależnie od faktu rejestracji.

  1. SuperFilm może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością i/lub nie są kontrolowane przez SuperFilm. Administrator nie kontroluje zasobów zewnętrznych i dlatego w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za treść, regulamin, politykę prywatności lub praktyki wszelkich stron internetowych osób trzecich. Ponadto SuperFilm nie będzie i nie może cenzurować lub edytować zawartości stron osób trzecich.

  1. Korzystając z Serwisu SuperFilm, w granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik wyraźnie zwalnia Administratora od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania ze stron lub zasobów osób trzecich, do których użytkownik może zostać odesłany z Serwisu. W związku z powyższym , zachęcamy do zachowania ostrożności przy opuszczaniu Portalu i przeczytanie warunków i/lub polityki prywatności każdej innej strony internetowej (i/lub usług oferowanych z zewnątrz, choćby inicjowane były one z poziomu SuperFilm).

  1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę̨ internetową www.superfilm.pl, aplikacje mobilne lub aplikacje na TV lub inne urządzenia.

  1. Usługodawca w ramach Usługi udostępnia Materiały na podstawie posiadanych stosownych licencji (sublicencji), uzyskanych od podmiotów uprawnionych do dysponowania prawami autorskimi do Materiałów.

  1. Dostęp do Materiałów jest możliwy dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, jak i na pozostałych terytoriach, do których posiadamy prawa.

 1. Warunki korzystania

  1. Usługodawca niniejszym udziela zgody Użytkownikowi na korzystanie z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że:

   1. Użytkownik korzysta z Materiałów i innych treści wyłącznie w celach osobistego, niekomercyjnego użytku,

   2. Użytkownik ma ukończone 18 lat. Użytkownicy poniżej 18 roku życia mogą korzystać z serwisu wyłącznie za pod nadzorem i za zgodą opiekuna prawnego.

   3. Użytkownik nie będzie kopiował lub rozpowszechniał (w jakikolwiek sposób) Materiałów lub innych treści dostępnych w ramach Usług - bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy

   1. (licencja) Użytkownik dostaje od Właściciela SuperFilm wyłącznie upoważnienie do wyświetlenia Materiałów: i) wyłącznie on-line, ii) wyłącznie na stronie SuperFilm, iii) wyłącznie w celu domowego użytku osobistego; niedozwolone są jakiekolwiek inne formy korzystania z udostępnianych w ramach Usługi Materiałów, w szczególności niedozwolone jest np. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie Materiałów przez Użytkownika – nawet choćby było dokonywane nieodpłatnie,

   1. Użytkownik nie będzie zmieniał ani modyfikował żadnej części Serwisu,

   1. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Materiałów lub innych treści dostępnych w niniejszym Serwisie niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem ani też nie będzie używał Serwisu jako takiego i/lub Usług w ramach niego świadczonych niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź też w celu ominięcia prawa.

  1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji SuperFilm, użytkownik Administrator może wymagać od Użytkownika rejestracji i utworzenia Konta (Konto Użytkownika).

  1. Utworzenie Konta (rejestracja) polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na odpowiedniej podstronie SuperFilm.

  1. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji na potrzeby funkcjonowania Serwisu SuperFilm. Usługodawca będzie przetwarzał te dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie za pośrednictwem Portalu Usług.

  1. Podczas rejestracji i tworzenia Konta, Administrator możemy domagać się podania takich danych jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, etc. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych założenie Konta Użytkownika może być niemożliwe, co może wiązać się z ograniczeniem funkcjonalności Serwisu dla niezarejestrowanego Użytkownika.

  1. Administrator może usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie używał go przez ponad 6 miesięcy (nie logował się na nie w tym okresie).

 1. Opłaty

  1. SuperFilm umożliwia Użytkownikom dostęp za odpłatnością do Materiałów wchodzących w skład udostępnionych odpłatnie zasobów Serwisu superfilm.pl

  1. W celu nabycia dostępu do Materiału lub pakietu Materiałów Użytkownik musi być zalogowany. Minimalny wiek użytkownika to 18 rok życia.

  1. Płatność za udostępnienie Materiałów może być dokonana przez systemy płatności (karta kredytowa)

  1. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

  1. Płatności należy dokonać po złożeniu zamówienia do dostępu do Materiałów nie później niż 24 godziny od złożenia zamówienia.

  1. Nabywając dostęp do Materiałów (pakiet SuperFilm PREMIUM) Użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego obejrzenia wszystkich Materiałów wchodzących w skład pakietu.

 1. Zasady korzystania z subskrypcji SuperFilm PREMIUM

  1. Subskrypcja „SuperFilm PREMIUM” - dostęp do wielokrotnego odtwarzania (streamingu wideo) materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych łączną ceną podaną w Serwisie. Aktualna cena oraz zawartośd materiałów wideo wchodzących w skład Subskrypcji „SuperFilm PREMIUM” dostępne w opisie subskrypcji pod adresem http://www.superfilm.pl/plus. W czasie dostępności subskrypcji SuperFilm PREMIUM mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach subskrypcji SuperFilm PREMIUM w taki jednak sposób, że specyfika materiałów video pozostaje zgodna z opisem subskrypcji SuperFilm PREMIUM w Serwisie.

  1. Warunkiem korzystania z Subskrypcji „SuperFilm PREMIUM” jest:

   1. Dokonanie autoryzacji w serwisie poprzez adres e-mail,

   2. Akceptacja Regulaminu,

   3. Dokonanie Zamówienia subskrypcji SuperFilm PREMIUM, za pomocą przycisku „ZAMAWIAM i PŁACĘ” na okres 30 dni. Dostęp do Subskrypcji jest płatny z góry za 30 dniowy okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej (darmowe 30 dni początkowe) i automatycznie odnawialny co 30 dni na kolejne 30 dni okresu rozliczeniowego przez czas nieokreślony. Z Subskrypcji SuperFilm PREMIUM można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

  1. Zamówienie Subskrypcji SuperFilm PREMIUM wymaga podania danych niezbędnych do dokonaniu zamówienia oraz zrealizowania płatności tj. numeru karty kredytowej lub debetowej. W przypadku braku podania tych danych, bądź braku ich autoryzacji (brak poprawnej weryfikacji danych karty płatniczej przez operatora płatności) zamówienie nie zostanie zrealizowane.

  1. Klient dokonujący zamówienia Subskrypcji SuperFilm PREMIUM po raz pierwszy otrzymuje do niej jednorazowy bezpłatny 30-dniowy dostęp, który w przypadku braku rezygnacji przed końcem tego okresu zgodnie z pkt. 5.5. zostanie automatycznie przedłużony o kolejne, płatne 30 dni. Z bezpłatnego 30 dniowego okresu Klient może skorzystać tylko raz.

  1. W przypadku zamówienia Subskrypcji SuperFilm PREMIUM opłaty za dostęp odnawialny będą pobierane automatycznie, cyklicznie co 30 dni, płatne z góry tj. w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej podanej podczas zamówienia. W sytuacji braku możliwości pobrania należności zamówienie nie zostanie zrealizowane, a opłaty nie będą pobrane.

  1. W dowolnym momencie Klient może dokonad rezygnacji z Subskrypcji SuperFilm PREMIUM w trakcie okresu rozliczeniowego ze skutkiem na jego koniec, poprzez przycisk „REZYGNUJ Z SUBSKRYPCJI” dostępny w zakładce "Subskrypcje".

 1. Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik ma prawo do odstępienia od umowy bez podania przyczyny w każdym momencie poprzez wyłaczenie subskrypcji w Panelu Użytkownika.

 1. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące realizacji umowy prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@superfilm.pl

  1. Reklamację rozpatrzymy w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

  1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać takie dane jak: (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  1. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zakupu nie są rozpatrywane przez SuperFilm. Reklamacje takie należy kierować odpowiednio do operatorów płatności.

 1. Prawa i obowiązki użytkownika

  1. Użytkownikowi z chwilą zainicjowania emisji dostawy Materiału udzielana jest każdorazowo niewyłączna licencja do prywatnego użytku domowego, ważna przez czas trwania emisji danej treści lub czas dostępu do danej treści.

  1. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, przesyłanie, nadawanie bądź przekształcanie obrazu i dźwięku dostarczanego w ramach Usługi oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Materiałów, w szczególności publiczne emisje, pokazy, czy udostępnianie przekazu w miejscach takich jak hotele, restauracje, bary itp.  bez pisemnej zgody Usługodawcy.

  1. Wykrycie przez Usługodawcę prób rejestracji, retransmisji, modyfikacji, redystrybucji lub innego zabronionego działania (np. prób dostępu do Materiałów z pominięciem powiązanych z nim treści promocyjnych lub reklamowych), może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do usługi bez zwrotu opłat (jeżeli takowe zostały wprowadzone). Ponadto Właściciel poweźmie prawne środki celem egzekwowania praw własności intelektualnej, co może się wiązać m.in. z roszczeniami odszkodowawczymi względem Użytkownika oraz z ewentualnymi sankcjami karnymi.

 1. Zmiany Regulaminu

  1. Właściciel SuperFilm zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian zakresu lub sposobu świadczonych Usług.

  1. Do zakupionych Usług (w przypadku wprowadzenia Usług płatnych), stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zakupu dostępu do danej Usługi.

  1. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.